Miten voin rekisteröidä fi-verkkotunnuksen?

Fi-verkkotunnukset rekisteröidään verkkotunnusvälittäjien kautta. Ota yhteyttä meihin, kun haluat itsellesi uuden fi-verkkotunnuksen.

Miten uusin verkkotunnuksen voimassaoloajan?

Verkkotunnusvälittäjäsi uusii verkkotunnuksen puolestasi. Ota yhteyttä omaan verkkotunnusvälittäjääsi, mikäli verkkotunnuksesi voimassaoloaika on loppumassa, etkä ole sopinut uusimisesta välittäjäsi kanssa erikseen.

Verkkotunnusrekisteriin merkitty verkkotunnus on voimassa vähintään yksi ja enintään viisi vuotta. Verkkotunnusvälittäjä voi uusia verkkotunnusta koskevan merkinnän yhdeksi, kahdeksi, kolmeksi, neljäksi tai viideksi vuodeksi kerrallaan.

Miten luovun verkkotunnuksestani?

Fi-verkkotunnuksen käyttäjä voi halutessaan irtisanoa verkkotunnuksensa ennen voimassaolon päättymistä. Välittäjä poistaa verkkotunnuksen käyttäjän pyynnöstä Viestintäviraston rekisteristä.

Miten siirrän verkkotunnukseni toiselle käyttäjälle?

Verkkotunnuksen käyttäjä voi halutessaan siirtää voimassaolevan verkkotunnuksensa toiselle käyttäjälle. Verkkotunnuksen siirtämiseen tarvitaan verkkotunnuskohtaista siirtoavainta, jonka verkkotunnusvälittäjä tilaa verkkotunnuksen nykyiselle (vanhalle) käyttäjälle. Käyttäjän on valtuutettava joko oma välittäjänsä tai verkkotunnuksen vastaanottajan (uusi käyttäjä) välittäjä tekemään siirto antamalla siirtoavain tälle. Näin varmistetaan verkkotunnuksen käyttäjän suostumus verkkotunnuksen siirtoon ja se, ettei välittäjä voi siirtää verkkotunnusta ilman käyttäjän todellista suostumusta.

Siirtoavain on Viestintäviraston määrittelemä koodi, jota välittäjä ei näe eikä määrittele. Siirtoavain lähetetään aina verkkotunnuksen nykyiselle käyttäjälle, jonka on itse annettava se välittäjälle verkkotunnuksen siirtoa varten.

Verkkotunnusvälittäjän on toteutettava siirto teknisesti viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun verkkotunnuksen vanha käyttäjä on toimittanut verkkotunnusvälittäjälle siirtoavaimen ja uuden käyttäjän tiedot. Aikaraja on lakisääteinen palvelutasovaatimus.

Miten päivitän muuttuneet yhteystietoni verkkotunnusrekisteriin?

Välittäjä pitää asiakkaidensa tiedot ajan tasalla Viestintäviraston fi-verkkotunnusrekisterissä sekä rekisteröintihetkellä että myöhemmin tietojen muuttuessa. Ota yhteyttä välittäjääsi, kun haluat muuttaa yhteystietojasi.

Välittäjän on pidettävä fi-verkkotunnusasiakkaansa tiedot ajantasaisina. Yhteystiedot on päivitettävä asiakkaan pyytäessä ja muissakin tilanteissa oma-aloitteisesti. Mikäli verkkotunnuksen käyttäjälle (eli verkkotunnusvälittäjän asiakkaalle) aiheutuu vahinkoja välittäjän yhteystietojen päivittämisen laiminlyönnistä, voi käyttäjä vaatia vahingonkorvauksia.

Mitä voin tehdä, kun jonkun toisen rekisteröimä fi-verkkotunnus loukkaa tavaramerkkiäni tai toiminimeäni?

Suojatun nimen tai tavaramerkin haltija voi esittää verkkotunnuksen poistovaatimuksen epäillessään fi-verkkotunnuksen loukkaavan suojattua nimeään tai tavaramerkkiään. Samalla vaatimuksen esittäjä voi vaatia verkkotunnuksen siirtämistä itselleen.

Fi-verkkotunnukset ovat lähtökohtaisesti vapaasti valittavissa, mutta verkkotunnuksen käyttäjä vastaa oman verkkotunnusrekisteröintinsä lainmukaisuudesta. Viestintävirasto voi puuttua jälkikäteen lainvastaisesti rekisteröityyn fi-verkkotunnukseen esimerkiksi poistamalla sen verkkotunnusrekisteristä.

Tee fi-verkkotunnuksen poistovaatimus

Viestintävirastolla ei ole toimivaltaa:

  • arvioida verkkosivuilla olevan sisällön lainmukaisuutta,
  • määrätä verkkosivuston sisältöä poistettavaksi tai korjattavaksi tai
  • määrätä verkkosivustoja suljettavaksi.